Skip to main content

Onze passie vertalen we in onze diensten

Met ervaren en gecertificeerde medewerkers levert IT Risk Control diensten, met voor u zichtbare, herkenbare en toegevoegde waarde. Met een netwerk van partners bieden wij u de juiste expertise, bijvoorbeeld op het gebied van Cobit, ISO 27001, ISO 27002, OWASP  en NEN 7510.

Kwaliteit

Op onze audits zijn de ‘Code of Ethics voor IT-auditors’ en het Reglement Kwaliteitsonderzoek van de NOREA van toepassing. De Code garandeert dat onze werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de volgende fundamentele beginselen:

– Integriteit;
– Objectiviteit;
– Deskundigheid en zorgvuldigheid;
– Geheimhouding;
– Professioneel gedrag.

Vanuit onze beroepsorganisatie NOREA zijn wij gehouden aan statuten en reglementen met als doel de kwaliteit van onze diensten te waarborgen.

Door middel van continue educatie blijven wij op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Op basis van het Reglement Kwaliteitsonderzoek wordt periodiek getoetst dat onze werkwijze voldoet aan de eisen.

Heeft u een vraag? Laat het ons weten! Contact